Nov 11, 2012

Saya tak perlukan peluang kedua, saya hanya perlukan satu peluang
-Istanbul Aku Datang